மணியின் முதல் (கவிதை…?!!)

November 5, 2009

என் கிராமம் அழகுதான்!

யுவெஸ் டாலர்கள்

என் பாக்கெட்டிலிருக்கும் பொழுது!!

 

Advertisements

தக்காளி பத்தி, படிங்க!

November 5, 2009

தக்காளி யின் நண்மைகள் – – Dinamani.