அழிவு மட்டுமே, இலங்கைக்கு நிரந்திரத்தீர்வு!

August 18, 2009
என் மகனை போன்று இருக்கிறான்!

என் மகனை போன்று இருக்கிறான்!

உங்களால் முடியும் பெண்களே! கிளர்ச்சி!

உங்களால் முடியும் பெண்களே! கிளர்ச்சி!

அழிவு மட்டுமே, இலங்கைக்கு நிரந்திரத்தீர்வு! நாசமாகட்டும்!

3-இலட்சம் உயிர்கள்,  மனிதர்களாக பிறந்தவர்கள் ( இப்போழுது? ),   கைதிகளாக வைத்துள்ளது இலங்கை அரசு! வெள்ளம்….  கலைஞர் மறுபடியும் கடிதம்…!

கலைஞரே, உங்களால் அங்கு மட்டும் அல்ல எந்த தமிழனுக்கும் ‘விடியாது’ !

– ஜாமீன் கிடையாதா அவர்களுக்கு?  ( உலகத்தில் இந்த மாதிரி, இவ்வளவு பெரிய கைது நடந்ததாக தெரிய வில்லை, கின்னஸுக்கு சொல்ல லையா? )

– விசாரணை செய்து தினந்தோறும் மக்களை வெளியேற்றலாமே, சிறிது சிறிதாக…

– பொட்டை இந்தியா, கேடி அமெரிக்கா, இருவரும் சேர்ந்து அழிக்கவே திட்டமிட்டுள்ளனர் இலங்கையை!

– – எவ்வளவு நாளாக இந்த கொடுமை?

( ஈழ மக்களே, தினந்தோரும் கிளர்ச்சி செய்யுங்கள் உள்ளுக்குள்ளே, எப்படியும் சாகத்தான் போகிறீர்கள், உலகம் வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பித்து விட்டது! வீரமாக முயல லாமே!,  2.5 இலட்சம் பேர் செய்யும் கிளர்ச்சி தோல்வியில் முடியுமோ?  மட சிங்கள ராணுவத்துக்கு பாடம் கற்பிக்க நிராயுதபாணிகள் போதும்! )

Advertisements