ஒரு பதிவு …!


எனது முந்தைய பதிவு ஏனோ தமிழ்மனத்தால் நிராகரிக்கபட்டது.!

One Response to ஒரு பதிவு …!

  1. சுவாதி சுவாமி says:

    உங்களோடது மட்டுமா? பதிந்த நாளிலிருந்து இன்று வரை எனது பதிவு எதுவும் தமிழ் மணத்தின் பட்டியலில் வருவதே இல்லை. எங்க போய் சொல்றது இதை? :(:(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: